Örebro Masters 2017 U17 Damer

Poules, round no 2

  Poule no 1 V/M Indicator HS
ABU EID TJULIN Selma Fff Stockholm   V V V V V 5/5 13 25
BJÖRKBOM Yrsa Fff Stockholm 1   4 3 V 1 1/5 -8 14
SCHULTZ Stina Fka Trollhättan 4 V   V V 2 3/5 -1 21
FRANSSON Hedda Uf Uppsala 2 V 4   4 2 1/5 -6 17
ULLTJÄRN Louise Lfk Linköping 1 2 4 V   2 1/5 -10 14
STENBERG MARQVARDSEN Mette Öffk Östersund 4 V V V V   4/5 12 24

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
SJURSETH Isolde Saf Stockholm   V 2 4 V V 3/5 5 21
ULLTJÄRN Bianca Lfk Linköping 3   2 4 V V 2/5 -4 19
TENGESDAL Vilde Bf Bergen V V   V V V 5/5 16 25
FORSLUND Johanna Uf Uppsala V V 1   V V 4/5 1 21
MUMM Alice Dif Stockholm 1 4 2 4   V 1/5 -7 16
MEURLINGER Nicole Fff Stockholm 2 4 2 3 3   0/5 -11 14

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
GORDON ACHOUR Runa Fff Stockholm   V V 2 V V 4/5 11 22
EKMAN Ingrid Fff Stockholm 2   V 4 V4 3 2/5 -4 18
AINSWORTH Annika Öffk Östersund 2 4   4 V V 2/5 0 20
LERNESJÖ Josephin Mf19 Malmö V V V   V 3 4/5 5 23
HODNELAND Solveig Bf Bergen 1 3 4 3   3 0/5 -9 14
ALTAUZ Julia Saf Stockholm 1 V 1 V V4   3/5 -3 16

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
SVEDSKOG Lovisa Wff Örebro   1 4 2 0 V 1/5 -11 12
GEUST Ingrid Kyif/ur33 V   3 2 V V 3/5 2 20
SENNERLIN HOLM Engla Fkc Karlskrona V V   2 V V 4/5 2 22
WRAMNER Natalie Gofk Visby V4 V V   V V 5/5 16 24
ANTONSSON Annielle Kf99 Kungsbacka V 3 4 2   V 2/5 2 19
BJÖRKBOM Lo Fff Stockholm 4 4 4 0 2   0/5 -11 14

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
RYCKENBERG Linnea Öffk Östersund   3 2 1 3 4 0/5 -12 13
SMØRAAS Louise Bf Bergen V   3 V4 V 4 3/5 5 21
AHLSTRÖM Emma Dif Stockholm V V4   2 4 V 3/5 1 20
THIM Lovisa Uf Uppsala V 3 V   V V 4/5 10 23
HEDBERG Olivia Fff Stockholm V 1 V 3   2 2/5 -6 16
MAANINKA Moa Kf99 Kungsbacka V V 4 3 V   3/5 2 22

 
Document Engarde - 2017-10-08 11:44:36