Värja U13 Mix
Örebro Masters

Poules, round no 2

  Poule no 1 V/M Indicator HS
LINDERBORG Robin Efk Eskilstuna   2 V 0 2 1 0 1/6 -19 10
ERIKSSON Hilma Fff Stockholm V   2 V 3 V V2 4/6 4 22
LUNDESGAARD Zion Drammen Fk 4 V   1 2 0 1 1/6 -14 13
SEHLIN Rasmus Wff Örebro V 1 V   V 2 3 3/6 3 21
MARTINEZ Viktor Fkc Karlskrona V V V 2   3 4 3/6 2 24
GRELA Marcus Löfk Lidingö V 4 V V V   3 4/6 11 27
WIGREN Dante Wff Örebro V 1 V V V V   5/6 13 26

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
WIBERG Eric Dif Stockholm   2 0 2 1 0 0 0/6 -21 5
SEIKO Oscar Wff Örebro V4   1 2 2 V 3 2/6 -9 17
ZIMMERMAN Filip Wff Örebro V V   V 1 V V 5/6 15 26
GILDERNES Ada Sofie Bergens Fk V V 4   2 V 4 3/6 5 25
LJUNGBERG Clara Fff Stockholm V2 V V2 V   V V 6/6 13 24
AGLANDER Noelle Löfk Lidingö V 4 1 1 2   0 1/6 -12 13
FATULLAEV Vahab Njård Fekting V V 3 V 3 V   4/6 9 26

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
BRANDBERG Nils Kf99 Kungsbacka   V 3 V 1 V V4 4/6 5 23
LUNDESGAARD David Immanuel Drammen Fk 0   0 0 0 0 V4 1/6 -24 4
SOLVIKAAS Kristoffer Bygdø Fk V V   V 1 4 V 4/6 5 25
PESTALOZZI Johannes Aff Göteborg 1 V 4   1 3 V 2/6 -1 19
VIK Martin Aleksander Njård Fekting V V V V   V V 6/6 22 30
ELG Elwin Kfa Köping 4 V V V4 4   V2 4/6 6 24
SWENNING Embla Uf Uppsala 3 3 3 1 1 1   0/6 -13 12

 
Document Engarde - 2019-11-10 13:24:32