Värja U17 Damer
Örebro Masters

Poules, round no 2

  Poule no 1 V/M Indicator HS
TENGESDAL Vilde Bergens Fk   V V V V V V 6/6 20 30
NILSSON Malin Uf Uppsala 0   V 1 V 1 V 3/6 -1 17
BOOBERG Maja Gofk Visby 4 1   V V V V 4/6 0 25
KLOSTER Chiara Bygdø Fk 0 V 4   V 3 V 3/6 4 22
SJÖMÄLING Hanna Öffk Östersund 1 2 3 0   V 1 1/6 -15 12
MUMM Alice Dif Stockholm 3 V 4 V 2   V 3/6 1 24
ERIKSSON Ebba Fff Stockholm 2 0 4 2 V 4   1/6 -9 17

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
KROON Linnea Uf Uppsala   V V V 2 V V 5/6 11 27
FATULLAEVA Leila Njård Fekting 3   V2 4 3 V V 3/6 2 22
NYGÅRDS EKBERG Liv Sif Nacka 2 0   2 0 4 V 1/6 -13 13
LÖDERUP Natalia Sif Nacka 1 V V   4 V V 4/6 2 25
SCHULTZ Stina Fka Trollhättan V V V V   4 V 5/6 12 29
DE GROAT Elsa Fff Stockholm 3 3 V 4 V   4 2/6 -4 24
HAUGSDAL Tuva Bergens Fk 2 2 4 3 3 V   1/6 -10 19

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
ISLAS FLYGARE Olivia Uf Uppsala   3 V 3 3 V 2/5 -3 19
ATTELLESEY Inaas Mf19 Malmö V   V V V V 5/5 11 25
KARSTENSEN Tone Bergens Fk 3 3   2 V 3 1/5 -8 16
CEDERLUND Elsa Fff Stockholm V 4 V   3 2 2/5 -1 19
KRANSFORS Filippa Kf99 Kungsbacka V 1 4 V   4 2/5 -2 19
FREDÉN Anna Dif Stockholm 4 3 V V V   3/5 3 22

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
SELINGER Mie Njård Fekting   1 4 V 0 4 V 2/6 -7 19
MAANINKA Moa Kf99 Kungsbacka V   V V 4 V V 5/6 15 29
SZILASI Isabelle Gofk Visby V 2   V 4 V V 4/6 0 26
EKMAN Ingrid Fff Stockholm 4 2 4   2 3 V 1/6 -9 20
WEN Jiayi Bergens Fk V V V V   3 V 5/6 11 28
ROTH Hedvig Saf Solna V 1 4 V V   3 3/6 -2 23
WESTMAN Elda Mf19 Malmö 2 3 4 4 2 V   1/6 -8 20

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
ULLTJÄRN Louise Lfk Linköping   V 4 V V4 V 4/5 8 23
KROON Lisa Uf Uppsala 2   1 4 3 V 1/5 -8 15
SENNERLIN HOLM Engla Fkc Karlskrona V V   V V V 5/5 10 25
MANN Beatrix Gofk Visby 1 V 4   V V 3/5 3 20
SMØRAAS Louise Bergens Fk 3 V 2 3   V 2/5 0 18
ANTONSSON Tilda Kf99 Kungsbacka 4 3 4 0 1   0/5 -13 12

 
Document Engarde - 2019-11-10 12:33:20