Värja U15 Damer
Örebro Masters

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
SELINGER Mie Njård Fekting   2 1 3 4 2 0/5 -13 12
WESTMAN Elda Mf19 Malmö V   V 4 V V 4/5 8 24
CEDERLUND Elsa Fff Stockholm V 2   3 V 1 2/5 0 16
RIEMER Paula Wff Örebro V V V   1 1 3/5 -2 17
GILDERNES Ada Sofie Bergens Fk V 3 3 V   1 2/5 0 17
NILSSON Malin Uf Uppsala V 4 V2 V4 V2   4/5 7 17

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
KROON Lisa Uf Uppsala   V 4 V V 3/4 6 19
EKEROTH Tuva Öffk Östersund 2   V V 4 2/4 -1 16
KARSTENSEN Tone Bergens Fk V 4   4 4 1/4 -2 17
LJUNGBERG Clara Fff Stockholm 4 3 V   V 2/4 3 17
SJÖMÄLING Hanna Öffk Östersund 2 V V 0   2/4 -6 12

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
SWENNING Embla Uf Uppsala   2 0 4 1 0/4 -13 7
ISLAS FLYGARE Olivia Uf Uppsala V   V 3 1 2/4 -2 14
HAUGSDAL Tuva Bergens Fk V 4   1 4 1/4 -1 14
ERIKSSON Ebba Fff Stockholm V V V   V 4/4 9 20
RENDA Eden Rose Fff Stockholm V V V 3   3/4 7 18

 
Document Engarde - 2019-11-09 10:43:36